Skróty klawiszowe

Praca z tekstem i plikami (PODSTAWOWE SKRÓTY):

 • Ctrl + C – skopiowanie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści
 • Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści
 • Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub wyciętego pliku, obrazu albo fragmentu treści
 • Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich plików w katalogu lub całej treści dokumentu
 • Ctrl + Shift – przełączanie układu klawiatury (Windows 10 porady: Jak zamienić Z na Y)
 • Ctrl + Z i Ctrl + Y – cofanie i ponawianie danej akcji
 • Ctrl + strzałka (w określonym kierunku) – przesuwanie kursora w określonym kierunku. Wciskając dodatkowo Shift można zaznaczyć fragment tekstu między jedną a drugą pozycją kursora

Działania na oknach i pulpitach

 • Win + T – przełączanie się między aplikacjami na pasku zadań. Do zatwierdzenia wyboru służy Enter
 • Win + D – minimalizowanie wszystkich otwartych okien, na przykład w sytuacji, gdy mamy ich po prostu za dużo. Ponowne wciśnięcie skrótu przywraca je z trybu minimalizacji
 • Win + Home – minimalizowanie wszystkich otwartych okien poza aktywnym. Ponowne wciśnięcie skrótu przywraca poprzedni stan
 • Win + , – aktywowanie chwilowego podglądu pulpitu (do momentu puszczenia klawisza Windows)
 • Win + P – włączanie panelu ustawień dla stanowisk wielomonitorowych (z tego poziomu wybieramy na przykład czy obraz na kilku ekranach ma być powielany, czy rozszerzany)
 • Alt + Tab – podgląd otwartych okien. Klikając Tab, można się między nimi przełączać
 • Alt + Esc – przełączanie się między oknami w kolejności ich otworzenia
 • Win + Tab – podgląd pulpitów i aktualnie otwartych okien. Jest to bardzo wygodna opcja, usprawniająca pracę z wieloma programami równocześnie
 • Win + Ctrl + D – dodawanie pulpitu wirtualnego (czyli nowego obszaru roboczego. Do przełączania się między nimi służy natomiast skrót Win + Ctrl + strzałka (w lewo lub prawo), a do zamknięcia – Win + Ctrl + F4
 • Win + E – otwieranie Eksploratora plików
 • Ctrl + N – otwieranie nowego okna Eksploratora plików (co przydaje się na przykład przy przekopiowywaniu plików)
 • Alt + strzałka (w lewo lub prawo) – cofanie lub ponawianie w Eksploratorze plików

Skróty systemowe:

 • Alt + F4 – zamykanie aplikacji lub aktywnego okna
 • Win + L – zablokowanie komputera i przejście do ekranu logowania
 • Ctrl + Shift + Esc – otwieranie Menedżera zadań
 • Ctrl + Alt + Delete – otwieranie okna administracyjnego
 • Win + A – otwieranie Centrum akcji (czyli bocznego paska w Windows 10). Tutaj znajdują się wszystkie powiadomienia i ikonki Szybkich ustawień
 • Win + Alt + D – otwieranie paska „Data/godzina”
 • Win + G – otwieranie paska Gry (dającego dostęp do podstawowych funkcji gamingowych, takich jak nagrywanie wideo czy robienie zrzutów ekranu)
 • Win + I – otwieranie okna Ustawienia. Z poziomu tego panelu można z powodzeniem skonfigurować system operacyjny
 • Win + R – otwieranie narzędzia Uruchamianie
 • Win + U – otwieranie Centrum ułatwień dostępu
 • Win + PrintScreen – tworzenie zrzutu ekranu automatycznie zapisywanego w katalogu Obrazy/Zrzuty ekranu
 • Win + + – otwieranie systemowego narzędzia Lupa. Kolejne wciskanie tej kombinacji powoduje przybliżenie, a Win + – – oddalenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content